Termeni si Conditii – Casa De la Rosa

Termeni si Conditii

Utilizarea website-ului

În momentul accesării Website -ului acceptați să vă supuneți termenilor și condițiilor din această pagină.

1. Termeni utilizați:

Website = www.hotelcasadelarosa.ro/ 

hotelcasadelarosa.ro = Administratorul website – ului

Utilizator = orice persoană sau entitate care accesează sau utilizează Website-ul,

Confidențialitatea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Casa de la Rosa S.R.L. denumită generic în cele ce urmează şi hotelcasadelarosa.ro, poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, telefon, adresă, e-mail) sau date cu caracter special (CNP, CI) în scopul utilizării lor de către departamentul de marketing și contabilitate.

Operatorul hotelcasadelarosa.ro îşi asumă instituirea tuturor măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul informaţional de date cu caracter personal.

În temeiul Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata si completata, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa reprezentantilor legali ai hotelcasadelarosa.ro printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa de e-mail: office@hotelcasadelarosa.ro

hotelcasadelarosa.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană iar în calitate de autor, proprietar, utilizator şi administrator al website-ului www.hotelcasadelarosa.ro/

, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat si Politică de confidenţialitate, afișată pe site-ul www.hotelcasadelarosa.ro/

Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de hotelcasadelarosa.ro  numai în scopul declarat al websiteului www.hotelcasadelarosa.ro/

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale

hotelcasadelarosa.ro va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii şi au instruirea necesară obligativităţii păstrării confidenţialităţii datelor la care au acces.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare. Este asigurată imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la rețeaua internă în care se prelucrează date cu caracter personal, totodată asigurându-se integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloacelor de protecție criptografica a informației.